Kunskap som säljkraft

På Oliven är vi övertygade om att kunskap är en avgörande säljkraft. Engagerade och kunniga medarbetare säljer mer och nyfikna och kompetenta kunder köper mer. För oss ligger kunskap och inspiration vägg i vägg. Det handlar om nya insikter, som leder till mer framgångsrika sätt att sälja. Att vi möter kunden på ett mer säljande sätt. I alla sammanhang där vi arbetar med lärande utgår vi från  ett coachande förhållningssätt. Principen att varje person måste gå vidare utifrån sin egen vilja och pröva sin förmåga är grunden i allt lärande.

Kunskapen ska ägas av deltagarna
Detta är grundtankarna när vi arbetar strategiskt med affärsutveckling för att skapa nya koncept eller utveckla redan befintliga produkter och uppträdanden på marknaden. Det är också grunden när vi engageras i verksamhetsutvecklande projekt, där vi granskar arbetsprocesser för att uppnå större effektivitet och måluppfyllelse. Även när vi arbetar mer brett med träning av arbetslag och arbetsgrupper är utgångspunkten att deltagarna ska äga kunskapen. Det är grunden i vårt koncept Loop Retail – en metod för värdeinriktad butiksutveckling.

Värdelogistik för hållbar handel
Oliven arbetar aktivt med att lyfta fram värde som en lika viktig parameter som volym för framgång och lönsamhet. Vi har medverkat till att etablera begreppet ”värdelogistik”, som pekar på vilket utvecklingsarbete som krävs för en intresseväckande och hållbar detaljhandel i framtiden. Vi deltar i seminarier, håller föredrag och föreläsningar.

Vi erbjuder utbildningsupplägg inom följande områden:

Ledarskap
Medarbetarskap
Samarbete
Sälj

Utbildningarna genomförs oftast som workshops, halv- resp. heldagar och skräddarsys efter kundens behov.

Vill du prata kunskap med oss?

Kontakta Per Granqvist, mobil 070-600 32 20, per@oliven.se