Inredning & design

Den fysiska miljöns utformning är en viktig del i kundens upplevelse och för dina medarbetares välbefinnande. Estetik och funktion går hand i hand i välfungerande miljöer. Färger, belysning, möbler, materialval, flöden, inredningsdetaljer, skyltar – allt bidrar till att stötta ditt koncept och stärka ditt varumärke.

Från idé till färdigt rum
På Oliven designar och inreder vi kommersiella miljöer och storkök, företrädesvis restauranger, restaurangkedjor, konferensanläggningar och hotell. Vi tar fram idé- och layoutförslag som sedan ligger till grund för beslutsunderlag för anbuds- och bygghandlingar. Vi brukar säga att vi  lever med våra projekt från idé till färdigt rum.

Vill du se några referensjobb?
Eller diskutera inredning eller storköksprojektering. Kontakta Swante Bobeck, 08-402 13 44, mobil 070 552 36 38 eller mail swante@oliven.se

Oliven utvecklar och gestaltar koncept för restauranger, caféer, hotell och butiker. Vi håller i hela processen från idé till genomförande och implementering i din organisation. Läs mer»
Motiverade medarbetare skapar fler nöjda kunder. Vi jobbar med affärs- och verksamhetsutveckling, utbildningar och föreläsningar utifrån ett coachande förhållningssätt. Läs mer»
Logotype eller strategi för sociala media? Kommunikation, oavsett kanal, ska väcka aptiten hos slutkunden och leda till bättre affärer för våra uppdragsgivare. Läs mer»