Inredning & design

Den fysiska miljöns utformning är en viktig del i kundens upplevelse och för dina medarbetares välbefinnande. Estetik och funktion går hand i hand i välfungerande miljöer. Färger, belysning, möbler, materialval, flöden, inredningsdetaljer, skyltar – allt bidrar till att stötta ditt koncept och stärka ditt varumärke.

Från idé till färdigt rum
På Oliven designar och inreder vi kommersiella miljöer och storkök, företrädesvis restauranger, restaurangkedjor, konferensanläggningar och hotell. Vi tar fram idé och layoutförslag som sedan ligger till grund för beslutsunderlag för anbuds- och bygghandlingar. Vi brukar säga att vi lever med våra projekt från idé till färdigt rum.

Vill du se några referensjobb?
Titta in på Sandbacksgatan 3 eller ring Katya Högberg 070 713 62 42 eller maila katya@oliven.se

Referenser i urval:
Inredning
Hotell:
Skytteholm Hotell och konferens ombyggnad av herrgård, hotellrum, konferens
och matsalar, Konsumentföreningen Stockholm, Kfs. Nynäs Havsbad, Sodexo. Villa Skåvsjöholm, Skåvsjöholm
Konferens och möten. Grand Royal hotel Narvik, Choice hotel

Restauranger:
Norra Kök & Matsalar; Sodexo/Fabege. PUUR koncept personalmatsalar,
Compass group. Sandys koncept fastfood

Storkök
Hotell/Konferens: Skytteholm Hotell & Konferens Ekerö, Kfs.
Restauranger/café: PUUR koncept, Stockholm, Compass Group
Skolor: Ekedalsskolan, Gustavsberg Värmdö kommun
Häggviksskolan, Häggvik Sollentuna kommun
Sjukhus:Varbergs sjukhus centralkök, White GBG
Karolinska sjukhuset, Stockholm Hörs/Garab

Oliven utvecklar och gestaltar koncept. Vi håller i hela processen från idé till genomförande och implementering i din organisation. Läs mer»
Motiverade medarbetare skapar fler nöjda kunder. Vi jobbar med affärs- och verksamhetsutveckling, utbildningar och föreläsningar utifrån ett coachande förhållningssätt. Läs mer»
Logotype eller strategi för sociala media? Kommunikation, oavsett kanal, ska väcka aptiten hos slutkunden och leda till bättre affärer för våra uppdragsgivare. Läs mer»