Förstärkning på inredningssidan. Maria Berglund och Yvonne Wang är nya på Oliven. Maria jobbar som inredare och har tidigare drivit eget företag med inredning av kök som specialitet. Yvonne kommer direkt från Konstfack, inredningslinjen. Välkomna!

Tagged with →  
Share →