Broschyr för varumärkena Gårdsbutiken och Smakriket Jämtland.

Uppdragsgivare: Kristina Ossmark, marknadschef, Martin Olsson

Arbetsgrupp: Carin Granlund Olsen, Jessica Stigsdotter Axberg, Bianca Brandon-Cox/FOODPEOPLE

Tagged with →  
Share →