Idé, texter och grafisk formgivning av metodbok

Uppdragsgivare:  Larz Johansson, Jacqueline Hellsten, Kommunbygderåd Nyköping samt Berit Christoffersson, Landbygdslots Nyköpings kommun

Arbetsgrupp: Jessica Stigsdotter Axberg, AD och Carin Granlund Olsen, projektledare och skribent.

Tagged with →  
Share →