Idé, texter och grafisk formgivning av metodbok

Uppdragsgivare:  Vingåkers kommun,  projektledare RoseMarie Hellén, och processledare Regina Westas.

Arbetsgrupp: Jessica Stigsdotter Axberg, AD och Carin Granlund Olsen, projektledare och skribent.

Share →