Inredning och rumslösningar för Frösundavik Konferens.

Uppdragsgivare: Mia Berglund, Fabio Cichero,  Compass Group

Arbetsgrupp: Maria Berglund och Hedda Staf

Tagged with →  
Share →